Kód produktu : 240736

ENVIROSCAB sprej proti svrabu a jiným parazitům 1x200 ml

Sprej proti parazitům určený k ošetření ložního prádla (matrace, polštáře, přikrývky, peřiny), sedacích souprav, polštářů, autosedaček nebo jiných textilií a povrchů, které nelze vložit do pračky

Skladem - dodání do 48 hodin

599 Kč
Doporučená cena: 659 Kč
Strážny pes

Popis

Sprej proti parazitům určený k ošetření ložního prádla (matrace, polštáře, přikrývky, peřiny), sedacích souprav, polštářů, autosedaček nebo jiných textilií a povrchů, které nelze vložit do pračky (např. některé oděvy a tkaniny, boty, přilby).

Nenanášet na kůži. Sprej se 100% úspěšností zlikviduje:

svrab za 8 hodin, vši za 15 minut, blechy za 20 minut, štěnice za 20 minut, roztoči za 10 minut.

Tyto parazity se přenášejí přímým kontaktem z člověka na člověka (tělo na tělo nebo kontaktem s vlasy) nebo nepřímým kontaktem (přenos přes textilie). Sprej by proto měl být používán jako doplněk k léčbě parazitózy u lidí. Ošetření domácího prostředí je nezbytné pro omezení kontaminace textilními povrchy. Sprej po zaschnutí nebarví, nemastí a je bez zápachu.

Účinná látka: permethrin (ISO), 2-(2-butoxyetoxy) ethyl (2-propyl-4,5-methylendioxy)ether, (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro- 2H-izoindol-2-yl)methyl(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyklopropankarboxylát. Biocidní výrobek „Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.“

Standardní věty o nebezpečnosti: H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní upozornění: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Přečtěte si pozorně všechny pokyny a dodržujte je. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/vnitrostátními/mezinárodními předpisy.

Další informace o nebezpečnosti: EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci. Piktogramy: GHS09 Informace od dodavatele Enviroscab je antiparazitní sprej určený k ošetření ložního prádla (matrace, polštáře, přikrývky, peřiny), sedacích souprav, polštářů, autosedaček nebo jiných textilií a povrchů, které nelze vložit do pračky (např. některé oděvy a tkaniny, boty, přilby). Enviroscab zlikviduje svrab za 8 hodin, vši za 15 minut, blechy za 20 minut, štěnice za 20 minut a roztoči za 10 minut. Tyto parazity se přenášejí přímým kontaktem z člověka na člověka (tělo na tělo nebo kontaktem s vlasy) nebo nepřímým kontaktem (přenos přes textilie). Enviroscab by proto měl být používán jako doplněk k léčbě parazitózy u lidí. Ošetření domácího prostředí Enviroscabem je nezbytné pro omezení kontaminace textilními povrchy. Enviroscab po zaschnutí nebarví, nemastí a je bez zápachu.

Baleni: 1x200 ml

Informace od dodavatele

Enviroscab je antiparazitní sprej určený k ošetření ložního prádla (matrace, polštáře, přikrývky, peřiny), sedacích souprav, polštářů, autosedaček nebo jiných textilií a povrchů, které nelze vložit do pračky (např. některé oděvy a tkaniny, boty, přilby).
Enviroscab zlikviduje svrab za 8 hodin, vši za 15 minut, blechy za 20 minut, štěnice za 20 minut a roztoči za 10 minut. Tyto parazity se přenášejí přímým kontaktem z člověka na člověka (tělo na tělo nebo kontaktem s vlasy) nebo nepřímým kontaktem (přenos přes textilie). Enviroscab by proto měl být používán jako doplněk k léčbě parazitózy u lidí. Ošetření domácího prostředí Enviroscabem je nezbytné pro omezení kontaminace textilními povrchy. Enviroscab po zaschnutí nebarví, nemastí a je bez zápachu.