Ochrana osobních údajů

VITALMIX ® podmínky zpracování osobních údajů
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti VITALMIX s.r.o., se sídlem Jakubov 139, 900 63, IČO společnosti: 53313861, Zapsáno u Okresního Soudu Bratislava 1, vložka č.148329/B
 
(Dále jen "VITALMIX") zavazujeme se chránit poskytnuté osobní údaje.

Přečtěte si podmínky pro zpracování osobních údajů ve VITALMIX, abyste zjistili, které principy se řídí zajištěním důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů. Zachováváme aktuální zásady ochrany osobních údajů a dodržujeme platné zákony. Čas od času se mohou vyskytnout změny a proto Vám doporučujeme navštívit webové stránky, abyste se ujistili, že máte vždy aktuální informace o jeho obsahu.
Zavazujeme se přijmout všechna opatření, abychom zabránili zneužití osobních údajů, které nám poskytnete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případě existence právního titulu na zpracování osobních údajů.

Základní pojmy a informace
Osobní údaj a subjekt pro zpracování údajů
Subjektem je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají. Osobní údaj je jakékoliv informace, která s přiměřenou snahou umožní identifikaci osoby, jakož i jakýkoliv osobní údaj, který je subjektu přiřaditelný.
Zvláštní kategorie osobních údajů - jedná se o nové označení citlivého osobního údaje.
 
Jaké jsou právní předpisy upravující zpracování osobních údajů?
Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením (EU) č. 2016/679 června 2002 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnic 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR"). Vnitrostátní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit rozdílné pravidla. To upravuje zákon č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Správce osobních informací
Správce je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a je primárně zodpovědná za zpracování. Pokud není v zásadách nebo podmínkách konkrétní služby stanoveno jinak, platí že správce osobních údajů je VITALMIX.
Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává osobní údaje pro správce.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme pouze během nezbytné doby a archivujeme podle zákonem stanovené lhůty.
Osobní údaje zpracováváme během trvání smluvního vztahu nebo jiného právního titulu, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje. To znamená, že máme přísná vnitřní pravidla, které kontrolují zákonnost osobních údajů, a údaje nebudeme držet déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě právního důvodu provedeme vymazání příslušných osobních údajů.
Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, na který byl udělen souhlas.
Proč a jaké osobní údaje zpracováváme
Nabízíme prodej zboží prostřednictvím on-line obchodů do několika zemí. Některé z Vašich osobních údajů jsou potřebné pro dodání zboží. Nemusíte nám sdělit jiné osobní údaje, které nejsou pro zpracování Vaší objednávky nutné. Nicméně, pokud se rozhodnete nám je sdělit, můžeme pro Vás udělat víc.
Kromě výše uvedených skutečností mohou být všechny ostatní osobní údaje zpracovány v případě, že nám je dobrovolně poskytnete.
Doručení zboží a zákaznický servis
- Oslovení
- Jméno
- Příjmení
- Firma
- IČ, DIČ, DIČ
- Poštovní adresa
- E-mailová adresa
- Telefonní číslo
- Číslo bankovního účtu
- Detail objednávky a historie objednávek
V tomto případě nám vzniká zákonná povinnost archivace souvisejících dokumentů (objednávky a faktury) a daňových dokladů, podle příslušných právních předpisů.

Zobrazování reklamy
- E-mailová adresa
- IP adresa
- Historie objednávek
- Informace o pohybu na našich webových stránkách (čas návštěvy, místo vstupu,navštívené stránky, zobrazené odkazy, aktivita na stránkách)
- Typ uživatelského zařízení, informace o rozlišení obrazovky
- Prohlížeč
Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k čemuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let.

Zasílání emailů
- Oslovení
- Jméno
- Příjmení
- E-mailová adresa
- IP adresa
- Historie objednávek
- Informace o akcích obdrženými emailem (přečtení / Nepřečtení, přesměrování na
     
uvedené nabídky)
- Informace o zobrazených produktech
- Data o produktech zanechaných v košíku
Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k čemuž byl souhlas udělen, a to maximálně po dobu tří let.


Zvláštní kategorie a zpracování osobních údajů pro jiný účel

- Pohlaví - Datum narození - Jména a věk dětí - Těhotenské týdny. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu uvedeném v osobním účtu.

Sdílení osobních informací Osobní údaje, které jste nám poskytli mohou být zpracovány externími spolupracovníky a dodavateli. Sem patří přepravci, platební brány, IT a marketingové služby atd. Subjekty, které s námi spolupracují, vybíráme pečlivě na základě záruk, kterými zajistí technickou a organizační ochranu námi poskytovaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro VITALMIX provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. V tomto smyslu pro legitimní účely mohou být osobní údaje poskytnuté následujícím příjemcům / zpracovatelům:

- ui42 spol. s ro, Sibiřská 62, 831 02 Bratislava, Slovenská Republika IČO: 35713003

- ui42 digital sro, Úprkova 14, 811 04 Bratislava, Slovenská Republika IČO: 47801379

- TAXISS sro, Malé Náměstí 18, 901 01 Malacky, Slovenská Republika IČO: 34152288 - DHL Parcel Slovensko spol. s ro, Na pantech 18, 83106, Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 47927682

- Seznam.cz, as, IČ: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika

- Facebook Ireland Limited, VAT no .: IE9692928F , 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

- Google Ireland Limited, VAT no .: IE6388047V, Gordon House, Barrow Street, Dublin4, Irsko

- Heureka - Naspers OCS Czech Republic, sro, IČ: 02387727, Karolinská 650 / 1, 186 00 Praha 8, Česká republika Ve VITALMIX máme značné množství dat.

S cílem zajistit jejich bezpečnost, dostupnost a provádění některých služeb poskytujeme některé údaje, které mohou mít povahu osobních údajů na zpracování mimo České a Slovenské republiky. K předávání těchto informací se však vždy provádí v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je ochrana Vašich osobních údajů zajištěna. Konkrétně jde o cloudové služby (úložiště dat) příslušných dodavatelů v jiných členských státech EU.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy ji začnete používat. Používá se k zapamatování Vašich preferencí a akcí, které jste na nich provedli (např. Přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné předvolby zobrazení). Tyto údaje již nemusíte zadávat znovu. Cookies a jiné sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích použity různými způsoby, například na provozování webové stránky, na analýzu provozu nebo k reklamním účelům. Používáme cookies a jiné sledovací technologie, zejména s cílem zlepšit efektivitu našich služeb. V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využití služeb nabízených prostřednictvím našich webových stránek.

Vaše práva

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Máte však právo kdykoliv nás kontaktovat, abyste získali informace o procesu zpracování Vašich osobních údajů, nebo pro účely uplatnění níže uvedených práv, které souvisejí s osobními údaji.

Právo na přístup k osobním údajům - Máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, které o Vás VITALMIX zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů Pokud si myslíte, že osobní údaje, které o Vás vedeme, nepřesné nebo neúplné, máte právo požádat nás o aktualizaci nebo doplnění.

Odvolání souhlasu a právo na vymazání osobních údajů (právo na zapomnění)

Další zpracování Vašich osobních údajů, které se provádí na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů se může kdykoliv zamezit. Stačí odebrat souhlas s takovýmto zpracováním.

Můžete také použít své právo na "být zapomenut." V takovém případě odstraníme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy se zpracování provádí ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu.

Právo na přenosnost osobních údajů V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na základě uzavřené smlouvy nebo souhlasu, který jste nám poskytli, máte právo na tzv. přenesení těchto údajů, t. j. právo získávat své osobní údaje od VITALMIX a prodat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost orgánu dozoru Máte právo podat stížnost orgánu dozoru (úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.